Het gemak dient de mens

Hemelwater is gratis en komt gelukkig ook bij u zomaar regelmatig uit de lucht vallen. Met de Rainwinner zijn er geen belemmeringen om daar naar eigen keuze gebruik van te maken. Naast dat het helpt wateroverlast en wateronderlast te beperken, verricht u daarmee een duurzame daad.

Gelukkig voor u hebben wij de Rainwinner ontwikkeld waardoor ook in kleine tuinen op een snelle en eenvoudige manier voldoende hemelwater geborgen kan worden. Daarnaast is de Rainwinner in staat om diverse functionele tuinelementen te vervangen. Deze behoeft u dan ook niet aan te schaffen en bespaart u veel geld.

De Rainwinner kent vele voordelen:
– Neemt nauwelijks ruimte in beslag.
– Vervangt functioneel tuinelement.
– Ingezet als schutting; geluidwerend en onderhoudsvrij.
– Modulair systeem, waardoor elk gewenste opslagcapaciteit mogelijk is.
– Later uit te breiden en herplaatsbaar.
– In uw tuin op elk gewenste locatie te plaatsen.
– Hemelwater te gebruiken op de wijze zoals u dat wenst.

De voordelen van een bovengronds opslagsysteem
De ondergrondse tank is de enige in zijn soort met een vergelijkbaar opslagcapaciteit als Rainwinner.  Ten opzichte van ondergrondse tanks biedt een modulair opgebouwd bovengronds opslagsysteem een aantal praktische voordelen:
– Toegankelijk voor bestaande tuinen.
– Geen graafmachine nodig.
– Uw tuin blijft in tact en behoeft na realisatie niet heringericht te worden.
– Toe te passen op locaties met hoge grondwaterstand.
– Eventueel zelf te plaatsen.

Onze klanten
Iedereen is bij ons welkom. We zijn niet te groot voor particulieren en niet te klein voor bedrijven, gemeenten, woningbouwcorporaties e.d..