Rainwinnerproject sociale huurwoningen gestart

Op 21 januari jl. is het plaatsen van 120 st. Rainwinners bij 40 huishoudens van sociale huurwoningen begonnen. Dit project, waarbij in totaal ruim 13.000 liter hemelwater wordt geborgen om het vervolgens door bewoners nuttig te laten besteden, is mogelijk gemaakt dankzij Woonstichting Openbaar Belang en waterschap Drentse Overijsselse Delta.