Woningcorporatie past de Rainwinner toe.

Woningcorporatie Openbaar Belang uit Zwolle bouwt 40 sociale huurwoningen. Naast energie (nul-op-de-meter) is er ook veel aandacht voor het duurzaam omgegaan met overtollig hemelwater. Elk huishouden krijgt, middels de Rainwinner, de beschikking over 330 liter hemelwateropslag.