Interessant voor woningcorporaties, gemeenten, vastgoedbeheerders, architecten, bedrijven en scholen

Projecten
Steeds meer organisaties als gemeente, woningcorporaties, verenigingen van eigenaren, vastgoedheerders, architecten en projectontwikkelaars nemen de Rainwinner op in hun besluiten. Dat doet men niet alleen omdat de Rainwinner onderdeel kan uitmaken van het totale hemelwaterverwerkingsplan maar ook vanwege de algemene voorkeursbehandeling hemelwater.

Naast dat bewoners van nieuwbouwwoningen een hemelwaterplicht hebben, krijgen bewoners van bestaande woningen steeds vaker en nadrukkelijk de plicht opgelegd om het hemelwater op eigen terrein te verwerken. Uit praktisch oogpunt, bij bewoners een sympathiek gebaar af te geven en in het kader van bewustwording wordt steeds vaker de Rainwinner bij nieuwbouw- en renovatieprojecten opgenomen.

Rainwinner
Klik op de afbeelding voor een filmpje

Bedrijven
Zonder dat het leidt tot kwaliteitsverlies is het voor veel bedrijven mogelijk om leidingwater te vervangen voor hemelwater. Vaak heeft dat aanzienlijke financiële besparingen tot gevolg.

Scholen
Aspecten als groot aantal m² dakoppervlak, hoog aantal toiletbezoeken en vooral bewustwording onder onze toekomstige generatie zorgen ervoor dat het voor scholen interessant is om hemelwater te gebruiken als toiletspoelwater.