woningbouwcorporaties, gemeenten, VVE’s, waterschappen,vastgoedbeheerders, architecten, tuinontwerpers, bedrijven, hoveniers, scholen e.d.

Projectmatig en zakelijk
De Rainwinner wordt steeds vaker al in de ontwerpfase van bouwplannen opgenomen. Hierbij kunt u denken aan het toepassen bij nieuwbouw koop- en huurwoningen. In het kader van wateropgave, bewustwording onder de bewoners, het vergroenen van woonwijken wordt de Rainwinner ook steeds meer in bestaande woonwijken toegepast.  Bij de toepassing bij scholen ligt, naast het nuttig gebruik van hemelwater,  vooral de nadruk op educatie.

Dit alles doet men niet alleen omdat de Rainwinner onderdeel kan uitmaken van het totale hemelwaterverwerkingsplan maar ook in het kader van de beschouwing algemene voorkeursbehandeling hemelwater.

Voor zakelijke/projectmatige plannen, kan men direct met SunnyRain Solutions contact opnemen http://www.sunnyrainsolutions.nl  

Rainwinner
Klik op de afbeelding voor een filmpje