Interessant voor woningcorporaties, gemeenten, vastgoedbeheerders, architecten, bedrijven en scholen

Projecten
Steeds meer organisaties als gemeente, woningcorporaties, verenigingen van eigenaren, vastgoedheerders, architecten en projectontwikkelaars nemen de Rainwinner op in hun besluiten. Dat doet men niet alleen omdat de Rainwinner onderdeel kan uitmaken van het totale hemelwaterverwerkingsplan maar ook vanwege de algemene voorkeursbehandeling hemelwater.

Naast dat bewoners van nieuwbouwwoningen een hemelwaterplicht hebben, krijgen bewoners van bestaande woningen steeds vaker en nadrukkelijk de plicht opgelegd om het hemelwater op eigen terrein te verwerken. Uit praktisch oogpunt, bij bewoners een sympathiek gebaar af te geven en in het kader van bewustwording wordt steeds vaker de Rainwinner bij nieuwbouw- en renovatieprojecten opgenomen.

Rainwinner
Klik op de afbeelding voor een filmpje

Bedrijven
Zonder dat het leidt tot kwaliteitsverlies is het voor veel bedrijven mogelijk om leidingwater te vervangen voor hemelwater. Vaak heeft dat aanzienlijke financiële besparingen tot gevolg.

Scholen
Gelukkig worden schoolpleinen steeds groener. In perioden van droogte hebben de planten extra water nodig. Door daarvoor gratis hemelwater te gebruiken, geeft men een goed signaal af richting de kinderen. Bovendien groeien en bloeien planten beter met hemelwater dan drinkwater. Met de Rainwinner kan er voldoende hemelwater worden gebufferd. Daarnaast is de Rainwinner zichtbaar en goed voor de bewustwording onder de kinderen.

Aspecten als groot aantal m² dakoppervlak, hoog aantal toiletbezoeken en  bewustwording onder onze toekomstige generatie, zorgen ervoor dat het voor scholen interessant is om hemelwater te gebruiken als toiletspoelwater. Op een school in Hoevelaken is van de Rainwinner een berging voor buitenspeelgoed gerealiseerd. Daarmee wordt 2640 liter hemelwater geborgen en gebruikt bij het doorspoelen van toiletten.