Regenwater, geen last maar een lust

Vanuit eigen ervaring en passie is de Rainwinner ontstaan

In 2009 stond ik vanuit mijn woning machteloos toe te kijken hoe onze tuin volliep met hemelwater. In het begin maakte ik mij zorgen om het gazon en de planten. Niet lang daarna maakte ik me zorgen om de meubels en het houten pakket in de woning.

Vanuit interesse voor de natuur, duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid ben ik nagegaan hoe dat probleem op een duurzame manier kan worden opgelost. Het bergen van van overtollig hemelwater en het in droge periode benutten is een logische en de meest duurzaamste oplossing.

Middels de regenton doen we dat op kleine schaal, maar waarom niet met grotere hoeveelheden? Dan draagt het namelijk echt bij om het probleem wateroverlast en wateronderlast te voorkomen.

Het ontbreken van een geschikt middel bleek het antwoord op deze vraag te zijn en al snel werden dan ook de eerste schetsen van de Rainwinner op papier gezet.

 

Rainwinner in het NOS journaal

 

 

Vanuit eigen ervaring en passie is de Rainwinner ontstaan

In 2009 stond ik vanuit mijn woning machteloos toe te kijken hoe onze tuin volliep met hemelwater. In het begin maakte ik mij zorgen om het gazon en de planten. Niet lang daarna maakte ik me zorgen om de meubels en het houten pakket in de woning.

Vanuit interesse voor de natuur, duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid ben ik nagegaan hoe dat probleem op een duurzame manier kan worden opgelost. Het bergen van van overtollig hemelwater en het in droge periode benutten is een logische en de meest duurzaamste oplossing.

Middels de regenton doen we dat op kleine schaal, maar waarom niet met grotere hoeveelheden? Dan draagt het namelijk echt bij om het probleem wateroverlast en wateronderlast te voorkomen.

Het ontbreken van een geschikt middel bleek het antwoord op deze vraag te zijn en al snel werden dan ook de eerste schetsen van de Rainwinner op papier gezet.

 

Rainwinner in het NOS journaal

 

 

Oplossing voor hemelwateroverlast en hemelwateronderlast

 

Erkenning voor de Rainwinner

De economie, de maatschappij en het milieu heeft te lijden onder de gevolgen van klimaatverandering. Om dat tegen te gaan zullen specialisten, de overheid tot de burger open moeten staan voor nieuwe gewoontes en deze gaan toepassen.

Iets af- en bijleren is moeilijk en kost ons veel tijd. Die tijd hebben we niet. De overheid en de waterbranche zijn van mening dat de Rainwinner bijdraagt om dit traject te versnellen en dus onmisbaar is om de klimaatadaptatie van woonwijken naar het gewenste niveau te brengen. Daarom is de Rainwinner regelmatig door overheden en de watersector beloond met gerenommeerde innovatieprijzen en brengt het met regelmaat via de landelijke media publiekelijk onder de aandacht. Voor een product is dat uniek.

Klimaatinnovatie

De Rainwinner

Regenwaterschutting

De afmetingen van de Rainwinner module zijn 90 cm x 60 cm x 22 cm (L x H x B). De netto inhoud bedraagt 110 Liter.
De totale lengte en hoogte van twee stapels van drie Rainwinners naast elkaar, is 180 cm x 180 cm. Deze afmetingen komen overheen met die van één schuttingdeel en daarmee kan er 660 liter hemelwater worden geborgen.

De Rainwinner kent twee varianten:
– Easy winner
Deze variant is geschikt zodra de Rainwinner modules direct bij de regenpijp wordt geplaatst.
– Comfort winner
Met de comfort variant is het mogelijk om de Rainwinner modules overal in de tuin te plaatsen zonder dat de aanvoerbuis in het zicht is.

 

 

 

 

inspiratie

Enkele toepassingsmogelijkheden

3 x 110 liter
3 x 110 liter

6 x 110 liter
6 x 110 liter
9 x 110 liter
9 x 110 liter
18 x 110 liter
18 x 110 liter
24 x 110 liter
24 x 110 liter

Gemak dient de mens

Het gemak van de Rainwinner

Hemelwater is gratis en komt gelukkig 0ok bij u zomaar regelmatig uit de lucht vallen. Met de Rainwinner zijn er geen belemmeringen om daar naar eigen keuze gebruik van te maken. Naast dat het helpt wateroverlast en wateronderlast te beperken, verricht u daarmee een duurzame daad.

Gelukkig voor u hebben wij de Rainwinner ontwikkeld waardoor ook in kleine tuinen op een snelle en eenvoudige manier voldoende hemelwater geborgen kan worden. Daarnaast is de Rainwinner in staat om diverse functionele tuinelementen te vervangen. Deze behoeft u dan ook niet aan te schaffen en bespaart u veel geld.  

De Rainwinner kent vele voordelen:
– Neemt nauwelijks ruimte in beslag.
– Vervangt functioneel tuinelement.
– Ingezet als schutting; geluidwerend en onderhoudsvrij.
– Modulair systeem, waardoor elk gewenste opslagcapaciteit mogelijk is.
– Later uit te breiden en herplaatsbaar.
– In uw tuin op elk gewenste locatie te plaatsen.
– Hemelwater te gebruiken op de wijze zoals u dat wenst.

De voordelen van een bovengronds opslagsysteem
De ondergrondse tank is de enige in zijn soort met een vergelijkbaar opslagcapaciteit als Rainwinner.  Ten opzichte van ondergrondse tanks biedt een modulair opgebouwd bovengronds opslagsysteem een aantal praktische voordelen:
– Toegankelijk voor bestaande tuinen.
– Geen graafmachine nodig.
– Uw tuin blijft in tact en behoeft na realisatie niet heringericht te worden.
– Toe te passen op locaties met hoge grondwaterstand.
– Eventueel zelf te plaatsen.

Onze klanten
Iedereen is bij ons welkom. We zijn niet te groot voor particulieren en niet te klein voor bedrijven, gemeenten, woningbouwcorporaties e.d..