Regenwater, geen last maar een lust

Vanuit eigen ervaring en passie is de Rainwinner ontstaan

In 2009 stond ik vanuit mijn woning machteloos toe te kijken hoe onze tuin volliep met hemelwater. In het begin maakte ik mij zorgen om het gazon en de planten. Niet lang daarna maakte ik me zorgen om de meubels en het houten pakket in de woning.

Vanuit interesse voor de natuur, duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid ben ik nagegaan hoe dat probleem op een duurzame manier kan worden opgelost. Het bergen van van overtollig hemelwater en het in droge periode benutten is een logische en de meest duurzaamste oplossing.

Middels de regenton doen we dat op kleine schaal, maar waarom niet met grotere hoeveelheden? Dan draagt het namelijk echt bij om het probleem wateroverlast en wateronderlast te voorkomen.

Het ontbreken van een geschikt middel bleek het antwoord op deze vraag te zijn en al snel werden dan ook de eerste schetsen van de Rainwinner op papier gezet.

 

 

 

Brede erkenning voor de Rainwinner

RainwinnerDe economie, de maatschappij en het milieu hebben te lijden onder de gevolgen van klimaatverandering. Om dat tegen te gaan zullen specialisten, de overheid tot de burger open moeten staan voor nieuwe gewoontes en deze gaan toepassen.

Iets af- en bijleren is moeilijk en kost ons veel tijd. Die tijd hebben we niet. De overheid, de tuin- en waterbranche zijn van mening dat de Rainwinner bijdraagt om dit traject te versnellen en dus onmisbaar is om de klimaatadaptatie van woonwijken naar het gewenste niveau te brengen. Daarom is de Rainwinner regelmatig door overheden en de watersector beloond met gerenommeerde innovatieprijzen en brengt het met regelmaat, via de landelijke media, publiekelijk onder de aandacht. Voor een product is dat uniek.

 

Dijkgraaf promoot Rainwinner
Rainwinner in het NOS journaal

 

Enkele van de vele toepassingsmogelijkheden

3 x 110 liter3 x 110 liter

6 x 110 liter
6 x 110 liter
9 x 110 liter
9 x 110 liter
18 x 110 liter
18 x 110 liter
24 x 110 liter
24 x 110 liter

Breaking news

Architect schrijft de Rainwinner voor

In Den Haag wordt in 2019 een innovatief duurzaam woningcomplex met daktuinen gerealiseerd. De architect heeft de Rainwinner voorgeschreven. 46 woningen krijgen de beschikking over 330 liter hemelwater.